Eiendom

Bico Eiendom AS er en eiendomsutvikler som fokuserer på gode løsninger tilpasset områdene prosjektene oppføres i

Bico som eiendomsutvikler

Bico står bak flere prosjekter innen eiendomsutvikling, hvor vi utvikler egne tomter, oppfører boliger eller hytter og selger til sluttbruker.

Vi engasjerer oss i prosjekter som kan få frem den kvaliteten Bico ellers er kjent for. Design, utforming, kvalitet og harmoni er viktige egenskaper hos Bico Eiendom sine prosjekter.

Hovden Blå 4
Hovden Blå 4

Hovden Blå 4

Et av våre pågående prosjekter er Hovden Blå på Hovden.
Les mer om prosjektet

HovdenBla4_int_1_finaledit_low.jpg

Eier du en tomt?

Eier du en tomt, men ikke vet hva du skal bruke den til? Da er vi interessert i å snakke med deg. Enten kjøper vi den av deg, eller inngår et samarbeid og utvikler den sammen.

Ta kontakt oss for en uforpliktende samtale!
Kontakt oss

Til salgs!

Hovden Blå 4
Hovden Blå 4
15.02.2019 13.23

Hovden Blå 4

Les mer

Hovden blå 4

Videoen under viser de 16 nye hytter vi nå er i gang med å bygge. Les mer om de moderne og praktiske hyttene her.


Se hva vi har levert for andre

Under finner du våre referanser der vi har stått for prosjekteringen, leveringen og monteringen av ulike butikksystemer.

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
  at System.Linq.Enumerable.First[TSource](IEnumerable`1 source)
  at ASP._Page_Views_Bulma_ArticleList_cshtml.Execute() in d:\home\site\wwwroot\Views\Bulma\ArticleList.cshtml:line 3
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.ViewResultBase.ExecuteResult(ControllerContext context)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultWithFilters(ControllerContext controllerContext, IList`1 filters, ActionResult actionResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass21.<BeginInvokeAction>b__1e(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<BeginExecuteCore>b__1d(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<BeginProcessRequest>b__5(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass4.<Wrap>b__3()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at ASP._Page_Views_Shared_BulmaGrid_HbGridContent_cshtml.Execute() in d:\home\site\wwwroot\Views\Shared\BulmaGrid\HbGridContent.cshtml:line 36
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Shared_BulmaGrid_base_cshtml.Execute() in d:\home\site\wwwroot\Views\Shared\BulmaGrid\Base.cshtml:line 18