Våre tjenester

Vi tar hånd om hele prosessen fra ide og planlegging til gjennomføring av alle slags nærings- og industribygg.

Entreprise

Totalentreprise

Med totalentreprise beskriver du funksjonene i prosjektet med ønsket standard og eventuelle spesielle krav, mens Bico tar seg av hele prosessen fra a til å, komplett prosjektering og utførelse av alle fag, «nøkkelferdig» eller overlevert slik du ønsker. Med denne løsningen kreves det mindre arbeidsinnsats fra deg som byggherre. Du får bedre oversikt over kostnader i prosjektet. Og du får kun en kontraktspartner, Bico, å forholde seg til.

Velger du Bico, har vi også spesialkompetanse på tømring, innredning og systemprodukter, slik at byggets løsninger blir solide, og med ypperste kvalitet og funksjonalitet.

Forprosjekt

Før en totalentreprise, beskriver Byggherren funksjonene i prosjektet med ønsket standard og eventuelle spesielle krav. Bico leverer også en type samspillsentreprise, hvor Bico samarbeider med deg som Byggherre i utviklingen av ditt prosjekt og utarbeidelse av et forprosjekt.
Se forprosjekt.

Andre utførelsesentrepriser

I tillegg til totalentreprise tilbyr vi også andre utførelsesentrepriser som:

  • Hovedentreprise hvor du som byggherre selv engasjerer arkitekt og rådgivere. En entreprenør har den vesentlige delen av bygget, men byggherren engasjerer f. eks. tekniske entreprenører selv.

  • Generalentreprise hvor du som byggherre selv engasjerer arkitekt og rådgivere, men kun en entreprenør om igjen har kontrakt med alle de andre entreprenørene.

  • Delentreprise hvor du som byggherre selv engasjerer arkitekt og rådgivere og inngår selvstendige kontrakter med flere entreprenører. En av entreprenørene får ofte ansvar som administrerende sideentreprenør.

Bico har erfaring og kompetansen til å stå som ansvarlig entreprenør. Uansett hvilke entrepriser du velger vektlegger vi godt samarbeid. Det er derfor viktig for oss å opprettholde dialogen så tidlig som mulig og gjennom hele prosjektet for å oppnå dine mål og ønsker.

Forprosjekt

Beskrivende og oversiktlig forprosjekt

Før en totalentreprise beskriver Byggherren funksjonene i prosjektet med ønsket standard og eventuelle spesielle krav. Bico leverer også en type samspillsentreprise, hvor Bico samarbeider med deg som Byggherre i utviklingen av ditt prosjekt og utarbeidelse av et forprosjekt.

Forprosjektet brukes deretter som grunnlag i en totalentreprise. Med denne løsningen får man fokus på løsninger og praktisk utførelse tidlig i prosjektet. Du som byggherre, og vi som totalentreprenør får et nært samarbeid fra konsept til ferdigstillelse, hvor du kan utnytte vår kompetanse og erfaring.

Med våre samarbeidspartnere får vi tilgang til de nyeste og mest hensiktsmessige løsningene. Vi hjelper deg med fagmessig og kreativ rådgivning. Bico gir råd basert på kvalitet og funksjonalitet etter hva som er realistisk i forhold til ditt budsjett.

Vi kan komme inn på hvilket som helst sted i prosessen og vi tilpasser oss alltid etter de rammebetingelser som allerede måtte være på plass.
Vi jobber ut fra ditt budsjett og sammen finner vi en løsning som tilfredsstiller dine ønsker og behov.

 

Rammeavtaler

Rammeavtale sikrer bedre kvalitet av arbeidet

Bico har lang erfaring med rammeavtaler for offentlige og private byggherrer.

Rammeavtale er en avtale som fastsetter visse vilkår om avtalen, men ikke detaljerte bestemmelser eller avtale om gjennomføring.
Kontraktsvilkårene vil typisk kunne være hva som skal leveres, priser, leveringsvilkår og annet som er relevant for den tjenesten rammeavtaler omfatter.
Utfyllende regler blir fastsatt på et senere tidspunkt, men vilkårene i rammeavtalen skal i alminnelighet være bindende for partene.

Byggesøknad

Vi har tro på at ryddige prosesser gir gode resultater

De fleste prosjekter krever en byggetillatelse før man kan begynne å bygge etter plan- og bygningsloven.

Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen, og har ansvar for at søknaden inneholder nødvendige opplysninger for at kommunen skal kunne ta stilling til om tiltaket er i samsvar med bestemmelser og tillatelser. Ansvarlig søker skal samordne de ansvarlige prosjekterende, utførende og kontrollerende, og påse at alle oppgaver er belagt med ansvar. Ansvarlig søker har ansvar for at tiltaket avsluttes ved innsending av nødvendige opplysninger for kommunens utstedelse av ferdigattest.

Vi har sentral godkjenning som ansvarlige søker og har god kjennskap til lover og forskrifter. Så tidlig som mulig i planleggingen vil ansvarlig søker kunne veilede med hvor stort man kan bygge, og hva man må ta hensyn til, for å få tillatelse til å realisere drømmeprosjektet.
Som ansvarlig søker koordinerer vi hele byggesaken.

Service av bygg

Vi er der også etter utført arbeid

Skulle det være noe i ettertid av byggeprosessen kan du regne med oss. Vi stiller opp på kort varsel for å undersøke og utbedre eventuelle utfordringer.