Privat brygge

Bico har oppført og renovert en rekke private bryggeanlegg i Sørlandsskjærgården. Vi har erfarne og dyktige håndverkere og egen båt for frakt av mannskap, utstyr og materiell. Bryggene tilpasses omgivelsene og eksisterende bebyggelse, og utføres med materialer av høy kvalitet og håndverksmessig finesse. 

Bico er en totalleverandør av bygg og innredning for det skandinaviske markedet. Konsernet har hovedkontor i Kristiansand og har gjennom snart 70 år utviklet en kultur tuftet på grundighet, fagkunnskap og skikkelig håndverk.