Domino's Pizza er en amerikansk internasjonal franchisebasert pizzakjede som Bico Butikk har samarbeidet med siden 2017. Til dem leverer Bico bygg, innredning og prosjektledelse.

Bico er en totalleverandør av bygg og innredning for det skandinaviske markedet. Konsernet har hovedkontor i Kristiansand og har gjennom snart 70 år utviklet en kultur tuftet på grundighet, fagkunnskap og skikkelig håndverk.