Swedish Match

Göteborg, kafé & bar har i sin logo satt en ekstra prikk over ö-en. De tre prikkene illustrerer det som kommer, det ukjente. Det lille ekstra. Det du venter på. Det du ikke kan gå glipp av. Gjerne akkurat når du trodde du vis

Bico er en totalleverandør av bygg og innredning for det skandinaviske markedet. Konsernet har hovedkontor i Kristiansand og har gjennom snart 70 år utviklet en kultur tuftet på grundighet, fagkunnskap og skikkelig håndverk.