Betonghytta på Lyngholmen

Drømmehytta på Lyngholmen vant Lillesand kommunes byggeskikkpris i 2016 og er blitt kåret til et av verdens mest spektakulære hjem av BBC. Hytta er tegnet av det prisvinnende arkitektfirmaet Lundhagem og det var Bico som utførte byggearbeidene.

“Vi har sjelden eller aldri møtt en slik entusiasme og faglig dyktighet tidligere i vår karriere. Bico har, både når det gjelder tre og betong en unik kompetanse, med formenn og håndverkere som virkelig kan sitt fag.”
– Svein Lund, grunnlegger og styreformann, Lundhagem Arkitekter.

Bico er en totalleverandør av bygg og innredning for det skandinaviske markedet. Konsernet har hovedkontor i Kristiansand og har gjennom snart 70 år utviklet en kultur tuftet på grundighet, fagkunnskap og skikkelig håndverk.