Roseslottet

Roseslottet er en kunstinstallasjon og et pedagogisk prosjekt av kunstneren Vebjørn Sand. Formålet er å fortelle historien om okkupasjonen av Norge og om de grunnleggende prinsippene for demokrati, rettsstat og humanisme som da ble satt ut av kraft. Bico har bygget pavilijongen Mozart serien. 

Bico er en totalleverandør av bygg og innredning for det skandinaviske markedet. Konsernet har hovedkontor i Kristiansand og har gjennom snart 70 år utviklet en kultur tuftet på grundighet, fagkunnskap og skikkelig håndverk.