SiA bygget

SiA bygget ved Universitetet i Kristiansand inneholder studentsenter, legekontor, tannleger, SiA’s eget helsetilbud og en samlet SiA administrasjon. Studentsenteret er bygget med møteplasser og møterom slik at studentene skal kunne samles og ha møteaktivitet eller små eventer. Bico har utført alle utvendige og innvendige byggearbeider samt levert spesialinnredning.

Bico er en totalleverandør av bygg og innredning for det skandinaviske markedet. Konsernet har hovedkontor i Kristiansand og har gjennom snart 70 år utviklet en kultur tuftet på grundighet, fagkunnskap og skikkelig håndverk.