Telenor Uplift

Bico var sentrale i arbeidet med å innrede fellesområdene på Telenors hovedkontor på Fornebu. Fellesarealene skulle få et nytt liv ved å benytte de store områdene som sosiale soner, møtesoner, kaffebarer og stillerom. Områdene fungerer nå som samlingssoner mellom arbeidsområdene og skaper en fin kontrast i arbeidsdagen.

Prosjektet er preget av spennende kombinasjoner av farger og materialer, og ikke minst bruk av planter i møblene. Bico fikk også flere tilleggsbestillinger etter at hovedprosjektet var gjennomført. Det var et supert samarbeid mellom ansvarlige i Telenor, arkitektene i Romlaboratoriet og Bico.

Bico er en totalleverandør av bygg og innredning for det skandinaviske markedet. Konsernet har hovedkontor i Kristiansand og har gjennom snart 70 år utviklet en kultur tuftet på grundighet, fagkunnskap og skikkelig håndverk.